Floriany 2017: OSP Poręba z główną nagrodą w kategorii Edukacja

Podczas uroczystej Gali Finałowej FLORIANÓW 2017 wręczono 21 prestiżowych statuetek. Jedna z nich trafiła do OSP Poręba za stworzenie Klubu Środowiskowego Dla Dzieci i Młodzieży

Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki I. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2017. Do Konkursu FLORIANY wpłynęło 375 zgłoszeń ze wszystkich województw. W wielkim finale Konkursu nagrodzono najlepszych – 19 najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w latach 2015 – 2016, których efekty wpłynęły na poprawę jakości życia lokalnej społeczności i jednocześnie przyczyniły się do integracji wspólnoty, oraz 2 pracodawców wyróżniających się zaangażowaniem na rzecz lokalnego środowiska, w którym funkcjonują.

W kategorii Edukacja nagrodę otrzymała OSP Poręba za stworzenie Klubu Środowiskowego dla Dzieci i Młodzieży w Porębie. Celem inicjatywy było stworzenie bezpiecznego i przyjemnego miejsca działającego na zasadzie „otwartych drzwi”, do spędzania w sposób twórczy wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, a także stworzenie warunków do udzielania im pomocy i wsparcia w nauce oraz w rozwiązywaniu trudnych dla nich problemów.

Efektem przeprowadzonych działań jest Klub, którego funkcjonowanie i opiekunów wspierają, na zasadzie wolontariatu, członkowie OSP z wykształceniem pedagogicznym. W Porębie powstało przyjazne i bezpieczne miejsce zapewniające wyrównywanie szans edukacyjnych, w którym najmłodsi mieszkańcy mogą spędzać czas w sposób atrakcyjny i kreatywny, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, kondycję fizyczną, zabawę i pracę zespołową. W ramach zajęć lepiej poznają lokalną historię i tradycje, mają możliwość spotykania interesujących ludzi. Są te zachęcani do korzystania z instytucji kulturalnych i oświatowych.

- Ogólnopolski Konkurs FLORIANY, zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP potwierdza potrzebę mówienia o aktywności strażaków ochotników wykraczającej poza ich podstawową rolę jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i ratownictwo. Dzięki naszemu Konkursowi, pokazujemy przykłady wielowymiarowej działalności OSP i nagradzamy najbardziej aktywnych strażaków ochotników z całego kraju, a także samorządy i pracodawców współdziałających z OSP w celu tworzenia nowej, lepszej jakości życia lokalnych społeczności - podczas gali mówił Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i przewodniczący Kapituły Konkursu FLORIANY.

 

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach