Raciechowice: Czy powstanie tu Park Kulturowy "Dzikowy Skarb"? Gmina pyta mieszkańców

Planowany obszar parku mógłby obejmować m.in. rejon zabytkowej pustelni z Diabelskim Kamieniem we wsi Krzesławice

Uwagi Roberta Żurka (Nasza Gmina Raciechowice) sprawiły, że radni zamiast podjąć uchwałę intencyjną dotyczącą utworzenia parku kulturowego - zapytają o to mieszkańców gminy, organizując konsultacje społeczne 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Raciechowice, radni gminni mieli głosować nad uchwałą intencyjną, dzięki której w przyszłości zostanie utworzony park kulturowy. Planowany obszar parku obejmowałby rejon wzniesienia góry Grodzisko oraz przyległe wzniesienie "Klasztorówka" wraz z otaczającym krajobrazem oraz archeologicznymi fortyfikacjami i ruinami dawnych warowni; rejon doliny rzeki Stradomki, mający szczególne znaczenie historyczne jako szlak osadnictwa prahistorycznego i średniowiecznego a także rejon zabytkowej pustelni z Diabelskim Kamieniem we wsi Krzesławice.

 

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez radnego Roberta Żurka (KWW Nasza Gmina Raciechowice) odnośnie tego, czy fakt istnienia parku nie utrudni życia mieszkańcom, postanowiono wycofać tę uchwałę, a w jej miejsce wprowadzić uchwałę dotyczącą konsultacji społecznych z mieszkańcami. Projekt uchwały, której dotyczą konsultacje społeczne, znajduje się na stronie gminy.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice (PiS): Dzięki tej uchwale chcemy ochronić malowniczy zakątek gminy, związany z ważnymi obiektami przyrodniczymi: rejon góry Grodzisko, słynnego Diablego Kamienia z kapliczkami oraz rejon Klasztorzyska. Chcemy chronić rejon przez degradacją, a uchwała nie ogranicza niczego poza dużymi robotami degradującymi środowisko. Dyskutowaliśmy nad kwestią, aby nie ograniczać możliwości funkcjonowania na tym terenie mieszkańców, dlatego tak jest ona skonstruowana. Wyraźnie jest zapisane, że jedynie degradujące środowisko działania są zakazane.

Do pomysłu utworzenia parku odniósł się jeden z radnych, który zwrócił uwagę na fakt, czy jego utworzenie nie będzie ograniczeniem dla mieszkańców tych terenów.

Robert Żurek (KWW Nasza Gmina Raciechowice): Każde miejsce kultu, pomnik przyrody, wykopalisko archeologiczne, jest prawnie chronione. Czy my dokładnie przemyśleliśmy z czym to się wiąże? Wiąże się z tym, że nie tylko jako gmina będziemy ponosili koszty utrzymania tego parku; nie do końca się zgodzę, że to nie uprzykrzy życia mieszkańcom.

Wydaje mi się, że nawet wycięcie drzewa w lesie, budowa domu, to wszystko będzie wymagało zgody konserwatora. To jest bardzo delikatna sprawa.

Bez szerszej konsultacji i zastanowienia nie chciałbym podejmować tej decyzji. Chciałbym odrzucić dzisiaj te uchwałę, abyśmy zastanowili się głęboko nad konsekwencjami przyjęcia takiej uchwały dla mieszkańców, którzy mieszkają w tamtym rejonie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciw. Uchwała w znaczący sposób nie utrudnia funkcjonowania, ale musimy też pamiętać, że są ustawy a ustawy są aktem nadrzędnym. I wydaje mi się, że jakakolwiek działalność będzie wymagała decyzji konserwatora.

O szansach dla gminy i możliwościach pozyskania funduszy wypowiedziała się przewodnicząca rady.

Danuta Grzesik, przewodnicząca rady gminy: Jest to jedna z pierwszych inicjatyw do utworzenia tego parku. Będą konieczne kolejne uchwały i konsultacje z mieszkańcami. Co do kosztów utrzymania tego rejonu, to będzie możliwość otrzymania wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel. Uważam, że możemy z tego zrobić potencjalną atrakcję turystyczną dla gminy, aby wypromować też to miejsce.

 

Gmina o zdanie pyta mieszkańców 

Po krótkiej przerwie radni przegłosowali usunięcie uchwały na temat utworzenia parku z porządku sesji, a pod jej koniec przyjęli uchwałę na temat konsultacji nad utworzeniem parku.

Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Dzikowy Skarb” na terenie Gminy Raciechowice trwają od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 25 lipca 2019 roku.

W jaki sposób mieszkańcy mogą się wypowiedzieć? Wypełniając i składając formularz, zawierający pisemne uwagi, opinie i wnioski. Istnieje też możliwość uczestniczenia w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Raciechowicach 25 lipca 2019 roku o godz. 17.

Treść projektu uchwały, druk formularza do konsultacji dostępna jest w biurze sekretarza gminy, a także na stronie internetowej w zakładce „Konsultacje społeczne”. Tam też znajdują się szczegółowe informacje w jaki sposób należy złożyć i gdzie wypełnione formularze. Wyniki konsultacji w sprawie projektu mają charakter opiniodawczy dla rady gminy Raciechowice. 

Powiązane tematy

Czytaj także

Komentarze

Poinformuj o komentarzach